Sołectwo Wisła Wielka


SOŁTYS WISŁY WIELKIEJ:

Piotr Rabaszowski

RADA SOŁECKA:

Urszula Kubica
Halina Lisowska
Tomasz Madzia
Krzysztof Pajonk

Mateusz Pala
Anna Puchałka


Gmina Pszczyna


BURMISTRZ PSZCZYNY:

Dariusz Skrobol


Dane kontaktowe można znaleźć tutaj