Sołectwo Wisła Wielka 


SOŁTYS WISŁY WIELKIEJ:

Piotr Rabaszowski

RADA SOŁECKA:

Urszula Kubica
Halina Lisowska
Tomasz Madzia
Krzysztof Pajonk

Mateusz Pala
Anna Puchałka


Gmina Pszczyna 


BURMISTRZ PSZCZYNY:

Dariusz Skrobol

RADA MIEJSKA:

Leszek SZCZOTKA
Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej STIEBER
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Komisja Gospodarki

Ryszard BARON
Komisja Budżetu, Komisja Gospodarki

Krystian CZYPEK
Przewodniczący Komisji Budżetu

Renata DYRDA
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Komisja Gospodarki

Krystyna FUŁAWKA
Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

ArkadiuszGARDIASZ
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Stanisław GORAUS
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Henryk KOPIEC
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Jacek KUBIS
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komisja Budżetu

Grzegorz KUCZERA
Komisja Spraw Społecznych

Marcelina LEKI
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Komisja Gospodarki

Tomasz NIESYTO
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

Barbara PSIK
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

Piotr RABASZOWSKI
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

Jolanta SPEK
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Marek SZKLORZ
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Maria SZOSTAK
Komisja Budżetu
Komisja Spraw Społecznych

Łukasz TETLA
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Roman URBAŃCZYK
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki

Kamil WIDŁOK
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

Marta WOJCIECHOWSKA – SMOLARZ
Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

Andrzej WOJTANOWICZ
Komisja Gospodarki
Komisja Spraw Społecznych

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj