Tauron Dystrybucja zawiadamia o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej:

  • w dniu 05.09.2017 od godziny 7:30 do 11:30 przy ulicy Hodowców,
  • w dniu 06.09.2017 od godziny 7:30 do 17:00 przy ulicy Słonecznej i Pogodnej.

Wyłączenie nastąpi celem przeprowadzenia prac eksploatacyjnych w sieci elektrycznej.