O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2016 r.
Wzór wniosku do pobrania ze strony:

http://bip.pszczyna.pl/obwieszczenie-burmistrza-pszczyny-51