III ratę podatku będzie można wpłacać w piątek 15 września 2017 r.:

  • w Domu Parafialnym od 8:00 do 10:00,
  • w Biurze Sołtysa od 16:00 do 17:00.