GOSPODARKA ODPADAMI W SOŁECTWIE WISŁA WIELKA

więcej na stronie: gospodarkaodpadami.pszczyna.pl

Plik do wydrukowania do pobrania TUTAJ       


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH: Punkt prowadzony jest przez firmę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu (ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec) ADRES PUNKTU: ul. Cieszyńska 35, 43-241 Łąka tel. 32 447 19 55

Punkt jest czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:00 do 17:00, w środę od godziny 12:00 do 20:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

Bez dodatkowych opłat mieszkańcy mogą tam oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach), przeterminowane leki i chemikalia (w tym opakowania po farbach, lakierach, itp.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony, odpady zielone w ilości do 200 kg/posesję/rok, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.

 

Aby bez dodatkowej opłaty oddać w punkcie ww. odpady należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Pszczyna.