Rusza projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna”

Rusza projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna”

Gmina Pszczyna w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie uzyskała wsparcie w wysokości 84 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...