Prawidłowe i bezpiecznie stosowanie środków ochrony roślin

Prawidłowe i bezpiecznie stosowanie środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego stosując środki ochrony roślin należy zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o...
Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie zaprasza na szkolenie „Użytkownicy profesjonalni stosujący środku ochrony roślin w obszarach miejskich”. Zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z dnia 8 marca 2003r. (Dz.U. z...
Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r.

Coraz mniej czasu zostało na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru. Od tego roku...